Ulice na slovo r, Vršac

Radakova
Radnička
Relje Krilatice
Ritska
Romanijska
Rudnička
Rudolfa Kornauera