Ulice na slovo j, Vršac

Jadranska
Jakova Ignjatovića
Janka Halabure
Janka Katića
Janka Mišića
Janoša Lenđela
Jaše Tomića
Javorska
Jelene Varijaški
Jezerska
Jorgovana
Josipa Debeljaka
Jug Bogdana